Οδοντιατρικη φιλική προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Σκοπός μας είναι η καλύτερη δυνατή φροντίδα του οδοντιατρικού ασθενή χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά, εναρμονισμένα με τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα όπως  ρητινώδη υλικά χωρίς BISGMA,  απολυμαντικά υγρά και σπρέι  φιλικά προς το δέρμα και το περιβάλλον κτλ. Επιπλέον, με την εγκατάσταση ειδικών μηχανημάτων φροντίζουμε για την άριστη ποιότητα του αέρα στο χώρο μας.

Έχοντας αρκετά αυξημένη οικολογική συνείδηση, φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε όσο είναι δυνατόν το αποτύπωμα μας στη φύση.  Ανακυκλώνουμε και χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά, εφαρμόζουμε την ηλεκτρονική αλληλογραφία στην επικοινωνία μας κι έχουμε αναθέσει σε εταιρεία διαχείρισης υγειονομικών αποβλήτων την αποκομιδή των αιματηρών και αιχμηρών αντικείμενων, των αφαιρούμενων αμαλγαμάτων και άλλων τοξικών για το περιβάλλον απορριμμάτων.

Τέλος,  έχουμε τοποθετήσει διαχωριστή αμαλγάματος στο οδοντιατρικό μηχάνημα για τη συλλογή των επιβλαβών στοιχείων  που εκλύονται  κατά την αφαίρεση των παλιών μεταλλικών σφραγισμάτων.

Προγραμματίστε ένα ραντεβού ενημέρωσης