2 Ιούλ

Τι είναι τα sealants;

Τα sealants αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προληπτικού προγράμματος που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει καθαρισμό και στίλβωση,  εφαρμογή φθορίου, ανάλυση των διατροφικών συνηθειών κτλ

Τα sealants ή  προληπτικές καλύψεις οπών και σχισμών είναι λεπτές επιστρώσεις υλικού οι οποίες τοποθετούνται  στις μασητικές επιφάνειες των  πίσω δοντιών  που παρουσιάζουν εκσεσημασμένη μορφολογία όπως πχ βαθιές αύλακες, οπές και σχισμές.  Οι επιφάνειες αυτές είναι συχνά δύσκολο να καθαριστούν σωστά με την οδοντόβουρτσα,  ευνοείται η κατακράτηση τροφών σε αυτές κι επομένως η εμφάνιση τερηδόνας. Με την εφαρμογή του υλικού των sealants γεμίζουν οι οπές κι οι σχισμές της μασητικής επιφάνειας κι έτσι πλέον  οι τροφές και τα μικρόβια δεν μπορούν  να παγιδευτούν στις επιφάνειες αυτές και να δημιουργήσουν τερηδόνα.

Σε ποια δόντια συνήθως τοποθετούνται τα sealants;

Τα sealants τοποθετούνται συνήθως στους  πρώτους και δεύτερους μόνιμους γομφίους ή σε οποιοδήποτε νεογιλό ή μόνιμο  δόντι εμφανίζει έντονες αύλακες και σχισμές στην επιφάνειά του, ιδίως αν συνυπάρχει αυξημένος τερηδονικός κίνδυνος.

Πότε τοποθετούνται τα sealants;

Τα sealants  τοποθετούνται μετά την πλήρη ανατολή των πρώτων και δεύτερων μονίμων γομφίων, δηλαδή στην ηλικία των 6 – 7 και 12 – 13 ετών αντίστοιχα ή οποτεδήποτε διαπιστωθεί ότι κάποιο δόντι λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο να τερηδονιστεί ιδίως  στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται σχολαστική στοματική υγιεινή, υπάρχει διατροφή πλούσια σε ζάχαρη κτλ.

Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησής τους;

Η τοποθέτηση των sealants γίνεται σε ένα ραντεβού, χωρίς να απαιτείται η αναισθητοποίηση της περιοχής ή η αφαίρεση οδοντικής ουσίας με τρόχισμα. Η επιφάνεια του δοντιού που θα δεχθεί το sealant  αρχικά καθαρίζεται και αμμοβολείται. Έπειτα, αφού γίνει εφαρμογή ειδικών παραγόντων στο δόντι  τοποθετείται το υλικό του sealant το οποίο πολυμερίζεται (σκληραίνει) με τη χρήση ειδικής συσκευής.

Πόσο διαρκούν; Χρειάζονται συντήρηση;

Οι  προληπτικές καλύψεις διαρκούν πολλά χρόνια   και για όσο διάστημα παραμένουν στις θέσεις τους προστατεύουν αποτελεσματικά τα δόντια από την τερηδόνα. Επειδή ελάχιστες φορές μπορεί να αποκολληθούν από το δόντι θα πρέπει να ελέγχονται σε κάθε επανεξέταση στο οδοντιατρείο και να επανατοποθετούνται εάν κρίνεται απαραίτητο.

Share:

Comments are closed.