Διόρθωση ουλικού περιγράμματος

ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ

Λόγω ύπαρξης κοντού άνω χείλους ή  ανατομικής ιδιομορφίας της άνω γνάθου σε αρκετές  περιπτώσεις υπάρχει  εμφάνιση μεγάλου εύρους ούλων κατά το  χαμόγελο. Επίσης, για διάφορους λόγους (ύπαρξη υφιζήσεων, υπερπλασιών κτλ) μπορεί να παρατηρηθεί ανομοιομορφία και ασυμμετρία  στο σχήμα των ούλων. Στο ιατρείο μας υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα συμμετρικό αισθητικό ουλικό προφίλ το οποίο αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το χαμόγελό σας με τη χρήση αφαιρετικών τεχνικών (πχ ουλεκτομή)  ή με την προσθήκη μοσχευμάτων (χρήση ελεύθερου ουλικού μοσχεύματος, μισχωτών κρημνών, μοσχευμάτων συνδετικού ιστού κτλ). Επιπρόσθετα,  υπάρχει  δυνατότητα αφαίρεσης ορισμένων δυσχρωμιών (πχ μελανές κηλίδες) από τα ούλα.

Προγραμματίστε ένα ραντεβού ενημέρωσης