Ενδοδοντία

Κατά την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση)  αφαιρείται από το εσωτερικό του δοντιού ο πολφός (δηλαδή τα αγγεία και νεύρα του) ο οποίος φλεγμαίνει ή έχει νεκρωθεί. Το δόντι καθαρίζεται σχολαστικά  σε όλο το μήκος της ή των ριζών του και απολυμαίνεται στο εσωτερικό  με τη χρήση κατάλληλων  υγρών και   τη φωτοδυναμική θεραπεία.

Στη συνέχεια εμφράσσεται το σύστημα των ριζικών σωλήνων με γουταπέρκα και το δόντι αποκαθίσταται τελικά με την τοποθέτηση έμφραξης σύνθετης ρητίνης, επενθέτου ή στεφάνης, ανάλογα με την ποσότητα της οδοντικής ουσίας που πρέπει να αποκατασταθεί.

Στο οδοντιατρείο Smartdent

α) με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού όπως

  • εντοπιστή ακροριζίου για την μέτρηση του μήκους των ριζών χωρίς τη χρήση ακτινογραφίας
  • συσκευή φωτοδυναμικής θεραπείας για την απολύμανση των ριζικών σωλήνων
  • σύστημα μηχανοκίνητης διεύρυνσης για τον πληρέστερο καθαρισμό των ριζών
  • κάθετη συμπύκνωση θερμής γουταπέρκας για την σωστή τρισδιάστατη έμφραξη του ριζικού συστήματος

β) με την πολύχρονη εμπειρία μας, εγγυούμαστε μια επιτυχή ενδοδοντική θεραπεία.

Το σωστά ενδοδοντικά θεραπευμένο   δόντι δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα  και μπορεί να  παραμείνει για πολλά χρόνια στο στόμα χωρίς να δημιουργήσει  πρόβλημα.

Προγραμματίστε ενα ραντεβού ενημέρωσης