Κινητή προσθετική

Ολικές οδοντοστοιχίες

Οι ολικές οδοντοστοιχίες  (μασέλες) τοποθετούνται όταν λείπουν όλα τα δόντια και αποτελεί τον οικονομικότερο τρόπο αντικατάστασής τους. Αποκαθιστά  την μασητική λειτουργία, την ομιλία και την αισθητική του προσώπου, η οποία επηρεάζεται πολύ από τις αλλαγές που συμβαίνουν στα οστά των γνάθων μετά την απώλεια των δοντιών.

Η άνω ολική οδοντοστοιχία είναι συνήθως σταθερή ενώ η κάτω, λόγω της κινητικότητας της γλώσσας, συχνά παρεκτοπίζεται. Στις περιπτώσεις που  πρέπει να εξαχθούν όλα τα δόντια, υπάρχει και η δυνατότητα της τοποθέτησης άμεσης οδοντοστοιχίας  ώστε να μη μείνετε χωρίς δόντια ούτε μια μέρα.

Επένθετες οδοντοστοιχίες

Πρόκειται για ολικές κινητές αποκαταστάσεις  που στηρίζονται σε δόντια ή εμφυτεύματα εμφανίζοντας αυξημένη συγκράτηση στο στόμα σε σχέση με τις απλές ολικές οδοντοστοιχίες. Για την κατασκευή επένθετης ολικής οδοντοστοιχίας στην κάτω γνάθο δύο δόντια ή δύο εμφυτεύματα είναι αρκετά.

Για την άνω γνάθο, που η κατασκευή της επένθετης οδοντοστοιχίας γίνεται κυρίως σε ασθενείς που δεν ανέχονται ή δεν επιθυμούν την κάλυψη της υπερώας (ουρανίσκος),  χρειάζονται τέσσερα εμφυτεύματα ή δόντια.

 

Μερικές οδοντοστοιχίες

Οι μερικές οδοντοστοιχίες (μασελάκια) κατασκευάζονται όταν ο ασθενείς δεν επιθυμεί την τοποθέτηση εμφυτευμάτων και ο αριθμός των δοντιών που λείπει είναι τέτοιος που δεν επιτρέπει την κατασκευή γέφυρας ή όταν τουλάχιστον σε μια πλευρά της γνάθου λείπουν τα τελευταία δόντια.

Για να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα της μάσησης, της φώνησης και της αισθητικής στις κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις είναι απαραίτητος ο ετήσιος επανέλεγχος και η αναπροσαρμογή της βάσης τους όταν πλέον δεν εφαρμόζει καλά.

Προγραμματίστε ένα ραντεβού ενημέρωσης