«Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία», Έρασμος

Η σημασία της πρόληψης έχει εδραιωθεί σε όλους τους τομείς της Ιατρικής. Στο ιατρείο μας πιστεύουμε βαθύτατα  πως η πρόληψη είναι  παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την προάσπιση της στοματικής υγείας.

Εφαρμόζοντας το σύστημα επανάκλησης είναι δυνατό να εντοπίσουμε τα οδοντιατρικά προβλήματα εν τη γενέσει τους και με συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα να αναιχαιτίσουμε την εξέλιξη των βλαβών.

Στο πλαίσιο της πρόληψης προτείνουμε στους ασθενείς μας:
  • Επίσκεψη στο οδοντιατρείο κάθε εξάμηνο για καθαρισμό και στίλβωση.
  • Εφαρμογή φθορίου σε συχνότητα, δόση και σκεύασμα ανάλογα με τον κίνδυνο τερηδονισμού, με στόχο την αποφυγή δημιουργίας νέων ή την αναχαίτιση εξέλιξης των αρχόμενων τερηδόνων.
  • Τοποθέτηση προληπτικών σφραγισμάτων (sealants) στους μόνιμους γομφίους των παιδιών ή και των ενηλίκων όταν υπάρχει η σχετική ένδειξη.
  • Εφαρμογή αθλητικού νάρθηκα σε παιδιά ή ενήλικες που κινδυνεύουν με τραυματισμό στο πρόσωπο ή τα δόντια κατά την άθλησή τους
  • Τοποθέτηση νάρθηκα βρυγμού σε ασθενείς που σφίγγουν τα δόντια τους ή εμφανίζουν διαταραχές στην κροταφογναθική διάρθρωση
  • Ανάλυση διαιτολογίου και των διάφορων έξεων για τη διερεύνηση συμπεριφορών που οδηγούν σε πολυτερηδονισμό, διαβρώσεις, αποτριβές ή οδοντικές φθορές άλλου τύπου
  • Προληπτική ορθοδοντική θεραπεία στα παιδιά με στόχο την διακοπή έξεων που δρουν αρνητικά στην ανάπτυξη των γνάθων ή την πρόληψη εμφάνισης σοβαρότερων ορθοδοντικών προβλημάτων.

Προγραμματίστε ένα ραντεβού ενημέρωσης